fbpx
 

Regulamin promocji

I - Postanowienia wstępne:

1. Organizatorem promocji jest Krem i dotyk Aleksandra Stanulewicz ul. Ryżowa 45 a lok. 103, 02- 495 Warszawa, NIP 7752318139

2. Promocje dotyczą usług znajdujących się w ofercie Organizatora.

II - Warunki promocji:

1. Udział w promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej zabiegów. Szczegółowy wykaz rabatów i promocji znajduje się w recepcji Krem i dotyk lub na stronie internetowej www.kremidotyk.pl

3. Obniżona cena usługi dotyczy tylko jednego wybranego zabiegu.

4. Klient może skorzystać z promocji na dany zabieg jeden raz.

5. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie łączą się.

6. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

7. W przypadku braku anulowania rezerwacji na 24 h przed umówioną wizytą lub nie pojawieniu się na wizycie objętej promocją, nie ma możliwości ponownego skorzystania z promocji.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyny w dowolnym momencie ich trwania. 

9. Promocje nie dotyczą usług kosmetycznych opłacanych voucherami podarunkowymi.

10. Klient uprawniony do skorzystania z promocji jest zobowiązany do realizacji osobiście, nie ma możliwości cesji promocji na inną osobę.

11. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.

12. W związku z udziałem w promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

14. Na zabiegi obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, można jej dokonać osobiście, telefonicznie lub on-line.

III - Postępowanie reklamacyjne:

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać mailowo na adres kontakt@kremidotyk.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

3. Wszelkie spory powstałe w związku z Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać polubownie.

IV - Postanowienia końcowe:

1. Regulamin dostępny jest w salonie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kremidotyk.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, bez podania przyczyny jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w na stronie internetowej.

0
    0
    Twoje zakupy
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu